Tolk/translatør/oversetter — hva er forskjellen?

En oversetter og en tolk arbeider begge med språk. Allikevel er det en ganske stor forskjell både når det gjelder arbeidsmåte og krav til formelle kvalifikasjoner. Oversetteren arbeider med skriftspråket. Tolken arbeider med talespråket.

En tolk er en som oversetter muntlig fra et språk til et annet en persons tale for andre lyttere på det tidspunktet ytringen blir gjort. En oversetter er en som oversetter skriftlig fra et språk til et annet.

En statsautorisert translatør er en offentlig godkjent oversetter.

Statsautoriserte tolker har ikke rett til å bekrefte skriftlige oversettelser. Det finnes imidlertid en del personer som er statsautoriset både som tolker og translatører, og jeg er en av dem.

Alexandra N. Leontieva

Les mer om statsautoriserte tolker om  Tolkeportalen og om statsautoriserte translatører på Translatørportalen